Referencie

HALLOWEEN GRIL PARTY25.10.2008

Koncom októbra poriadal prezident U.S.Steelu na záhrade svojho rodinného domu v Košiciach súkromnú Helloween party. Aj keď už nebolo najteplejšie, ľudí prezlečených do rôznych masiek neodradilo chladné jesenné počasie. Grilované steaky i ostatné ponúkané jedlá na bufetových stoloch zapíjali hostia kvalitnými drinkami. Súčasťou boli aj miešané nápoje, ktoré mali mimoriadne veľkú obľubu hlavne u ženského pokolenia.

OTVORENIE PREDAJNE NOVEDAS19.11.2008

Novootvorená predajňa Novedas kupeľňové štúdio ponúka širokej verejnosti rôzne variácie kúpelní s doplnkami. Ide tu predovšetkým o španielske obklady a dlažby. A aj v tomto duchu sa niesla recepcia. Pripravili sme pre pozvaných hostí španielske špeciality, medzi ktoré napríklad patrí aj „paella”. Bolo zaujímavé sledovať, ako hosťom chutilo, napríklad pri sprchovacom kúte, či umývadle.

ŽSR-ZSSK CARGO25.11.2008

Recepcia pri príležitosti slávnostného podpisu dlhodobej nájomnej zmluvy terminálu kombinovanej dopravy Dobrá sa konala za účasti vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Pre hostí, ktorí prileteli zo zahraničia, sme pripravili obed. balíčky, ktoré boli podávané pri preprave z letiska do terminálu Dobrá. Obec Dobrá i samotný terminál sa nachádzajú v blízkosti mesta Čierna nad Tisou. Slávnostnú recepciu, ktorú sme pripravili pre 120 hostí, spríjemňovala muzika v podaní ruskej kapely.

DEŇ VĎAKYVZDANIA27.11. 2008

Tradičným a najvačším sviatkom pre amerických občanov je nepochybne Deň Vďakyvzdania (Thanksgiving Day). Naša cateringová spoločnosť bola pri tom a pripravila slávnostnú večeru pre praconíkov U.S.Steelu, ktorí oslavujú tento sviatok v kruhu rodiny. Slávnostnú večeru zahájil prezident U.S.Steelu a potom už nasledovali moriaky upečené do zlatista, ktoré ako je zvykom v USA, porcuje otec rodiny. U nás to bolo 17 kuchárov, ktorí sa za pomoci 20-tich čašníkov postarali o spokojnosť hostí. O tom, ako 150-tim hosťom chutilo svedčí aj osobné poďakovanie prezidenta U.S.Steelu.